Algemeen

Cijfers 2022 in één oogopslag

Cijfers 2022 in één oogopslag

In onderstaande tabel staat een overzicht van de uitgaven per programma. Hierbij staat ook het percentage van dit programma in de totale gemaakte kosten in 2022.

Programma

Lasten x 1.000

% van totaal

1

Veiligheid

-4.398

3,2%

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-8.149

6,0%

3

Economie

-4.584

3,4%

4

Onderwijs

-4.700

3,5%

5

Sport, cultuur en recreatie

-10.194

7,5%

6

Sociaal domein

-55.479

40,9%

7

Volksgezondheid en milieu

-13.186

9,7%

8

Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing

-8.942

6,6%

9

Bestuur en ondersteuning

-26.139

19,3%

Totaal van de programma's

-135.771

100,0%

In onderstaande tabel staat een overzicht van de inkomsten per programma. Hierbij staat ook het percentage van dit programma in de totale gerealiseerde opbrengsten in 2022.

Programma

Baten x 1.000

% van totaal

1

Veiligheid

865

0,6%

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

1.063

0,8%

3

Economie

3.299

2,4%

4

Onderwijs

806

0,6%

5

Sport, cultuur en recreatie

1.804

1,3%

6

Sociaal domein

13.782

9,9%

7

Volksgezondheid en milieu

11.922

8,6%

8

Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing

7.955

5,7%

9

Bestuur en ondersteuning

97.181

70,1%

Totaal van de programma's

138.676

100,0%

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:58:44 met de export van 07/05/2023 11:11:13