Jaarrekening

Overhead

Tot de kosten van overhead behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:

  • De directie;
  • Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
  • Personeel en organisatie;
  • Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
  • Juridische zaken;
  • Bestuurszaken en bestuursondersteuning;
  • Facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
  • Documentaire informatievoorziening (DIV);
  • Informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
  • Managementondersteuning primair proces.

Overhead (bedragen x € 1.000)

Begroot 2022

Werkelijk 2022

Salarissen incl. inhuur derden

           25.102

             24.636

Algemene en advieskosten

                174

                 146

Overige personeelslasten

                 76

                 236

Opleidingen

                466

                 499

Directe uren naar producten

          -15.481

            -15.126

Totaal personeelslasten

           10.338

            10.392

Huisvesting

             1.545

              1.568

Informatievoorziening & automatisering

             2.595

              2.569

Documentaire informatievoorziening

                182

                 176

Facilitaire dienstverlening

                402

                 323

Materieel Technisch Wijkbeheer

                  -2

                  -25

Ondernemingsraad

                   8

                   11

Organisatieontwikkeling

                 75

                   76

Personeelsbeleid & -beheer

                557

                 556

Versterking dienstverlening

                 57

                   52

Totaal indirecte lasten

            5.418

              5.307

Begroting en verantwoording

                 81

                   98

Communicatie

                 50

                   57

Juridische kwaliteitszorg

                269

                 107

Representatie

                129

                 142

Totaal overhead producten

               529

                 405

Totaal overhead

16.285

16.103

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:58:44 met de export van 07/05/2023 11:11:13