Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2022

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2022

(Bedragen x €1.000)

Rekening 2022

Begroting 2022
na wijziging

Begroting 2022
Primitief

Programma's

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1

Veiligheid

865

-4.398

-3.534

407

-3.995

-3.588

107

-3.660

-3.553

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

474

-6.162

-5.688

285

-5.985

-5.700

163

-5.812

-5.649

3

Economie

2.789

-4.000

-1.212

2.991

-4.819

-1.828

2.966

-4.269

-1.304

4

Onderwijs

806

-4.700

-3.894

1.257

-5.038

-3.781

556

-4.185

-3.629

5

Sport, cultuur en recreatie

1.648

-10.164

-8.516

1.564

-10.326

-8.762

1.316

-9.920

-8.604

6

Sociaal domein

11.763

-52.139

-40.376

11.566

-53.194

-41.628

8.679

-46.869

-38.190

7

Volksgezondheid en milieu

11.570

-12.384

-814

11.705

-12.654

-949

10.710

-11.689

-979

8

Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing

6.048

-6.692

-644

2.552

-5.222

-2.670

2.552

-4.289

-1.737

9

Bestuur en ondersteuning

1.211

-5.594

-4.383

820

-6.038

-5.218

804

-5.609

-4.804

Subtotaal programma's

37.173

-106.234

-69.061

33.147

-107.271

-74.123

27.853

-96.302

-68.450

Alg. dekkingsmiddelen

.

92.312

139

92.451

92.485

224

92.709

86.303

169

86.472

Overhead

.

2.238

-18.347

-16.108

1.694

-17.979

-16.285

1.542

-17.475

-15.933

Vennootschapsbelasting

.

0

-4

-4

0

0

0

0

0

0

Gerealiseerd resultaat

.

131.868

-124.445

7.423

127.326

-125.026

2.300

115.697

-113.609

2.089

Toevoegingen (-) onttrekkingen (+) aan reserves

1

Veiligheid

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

445

-1.987

-1.543

473

-1.973

-1.500

365

-1.826

-1.461

3

Economie

399

-583

-185

563

-71

492

-

-

-

4

Onderwijs

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Sport, cultuur en recreatie

156

-30

126

147

-22

126

132

-22

111

6

Sociaal domein

2.019

-3.340

-1.321

2.006

-2.744

-738

550

-692

-142

7

Volksgezondheid en milieu

352

-801

-449

352

-511

-159

340

-113

227

8

Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing

1.803

-2.250

-447

773

-513

260

-

-

-

9

Bestuur en ondersteuning

1.635

-2.334

-699

1.616

-2.158

-541

118

-

118

Subtotaal reserves

6.808

-11.325

-4.517

5.932

-7.992

-2.060

1.506

-2.652

-1.147

Gerealiseerd resultaat

.

138.676

-135.771

2.905

133.258

-133.018

240

117.203

-116.261

942

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:58:44 met de export van 07/05/2023 11:11:13