Bijlagen

Overzicht van vaste activa

 

 Activum 

Cumulatieve
investering
31-12-2020

Cumulatieve
afschrijving
t/m 2020

Verwijderd
na volledige
afschrijving

Boekwaarde
01-01-2021

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

Bijdragen
van
derden

Afschrijving
2021

Boekwaarde
31-12-2021

 Onderzoek en ontwikkelingskosten 

16.595

9.858

0

6.737

0

0

0

3.343

3.394

 Bijdragen aan activa van derden 

769.504

253.037

417.800

98.667

0

0

0

26.864

71.803

 Gronden en terreinen 

7.913.431

86.049

0

7.827.383

538.708

150.000

0

4.575

8.211.516

 Woonruimten 

69.435

41.254

0

28.181

0

0

0

3.342

24.839

 Bedrijfsgebouwen 

81.308.822

34.967.548

69.445

46.271.828

2.656.219

124.114

0

1.910.949

46.892.985

 Grond-, weg- en waterbouw met
 economisch nut  

5.692.317

2.939.536

0

2.752.781

1.251.374

95.903

0

282.760

3.625.491

 Grond-, weg- en waterbouw met
 economisch nut waarvoor heffing
 mogelijk is 

45.071.829

8.153.643

1.677.572

35.240.614

1.221.578

-31.749

0

803.474

35.690.467

 Grond-, weg- en waterbouw met
 maatschappelijk nut 

24.884.484

8.365.498

-8.282

16.527.268

2.615.509

270.162

-801.721

728.696

18.945.639

 Vervoermiddelen 

1.070.384

281.169

159.946

629.270

0

0

0

104.470

524.800

 Vervoermiddelen waarvoor heffing
 mogelijk is 

42.544

37.147

0

5.397

0

0

0

5.397

0

 Machines, apparaten en installaties 

6.158.591

360.581

225.813

5.572.198

135.658

1.044

0

463.475

5.243.337

 Machines, apparaten en installaties
 waarvoor heffing mogelijk is 

1.310.016

518.221

0

791.795

162.349

0

0

105.417

848.727

 Overige materiële vaste activa 

2.536.157

827.982

663.428

1.044.747

2.018.079

6.426

0

271.375

2.785.025

 Kapitaalverstrekking deelnemingen 

49.000

0

0

49.000

0

0

0

0

49.000

 Leningen woningbouwcorporaties 

1.496.335

0

1.407

1.494.927

0

73.824

0

0

1.421.103

 Overige langlopende leningen 

3.935.427

99.079

0

3.836.348

      987.437

    764.470

0

3.776

4.055.539

182.324.870

56.940.601

3.207.129

122.177.140

11.586.911

1.454.193

-801.721

4.717.913

128.393.665

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:58:44 met de export van 07/05/2023 11:11:13