Bijlagen

Overzicht personele sterkte en personeelslasten

 

Formatie per 31-12-2022

 Loonkosten 2022 

Onderdeel

Personen

FTE

(x € 1.000)

Bestuursorganen

Gemeenteraad

                    29

              29,00

 €              478

College van B&W

                      5

                5,00

 €              619

Subtotaal

                    34

              34,00

 €           1.098

Ambtelijke organisatie

Raadsgriffie

                      4

                3,00

 €              295

Directie

                      2

                2,00

 €              295

Staf/Concerncontrol

                    10

                7,74

 €              682

Team Sociaal Beleid

                    19

              14,68

 €           1.248

Team Toegang Sociaal Domein

                    44

              39,69

 €           2.724

Team Bedrijfsbureau Sociaal Domein

                    29

              25,42

 €           1.826

Team Ruimtelijk Beleid

                    26

              20,53

 €           1.904

Team Projectrealisatie

                    24

              20,71

 €           1.867

Team Openbare Ruimte & Vastgoed

                    29

              23,94

 €           1.822

Team Technisch Wijkbeheer

                    30

              28,61

 €           1.546

Team Veiligheid, Toezicht & Handhaving

                    21

              20,01

 €           1.236

Team Klant Contact Centrum

                    26

              20,48

 €           1.202

Team Financiën, Juridische Zaken & Inkoop

                    32

              25,33

 €           2.044

Team Informatievoorziening

                    47

              38,88

 €           2.933

Team Personeel en Organisatie & Communicatie

                    29

              22,25

 €           1.779

Subtotaal

                  372

            313,27

 €        23.401

Overig

Voormalige wethouders

                    24

              24,00

 €              282

Ambtenaren Burgerlijke Stand

                      4

                4,00

 €                25

Subtotaal

                    28

              28,00

 €              307

                  434

            375,27

 €        24.806

 

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:58:44 met de export van 07/05/2023 11:11:13