Bijlagen

Overzicht lopende investeringsprojecten

Overzicht lopende investeringsprojecten

In de gemeentelijke Nota activabeleid 2020 is vastgelegd dat investeringsbudgetten (inclusief voorbereiding) binnen 5 jaar na autorisatie afgewikkeld moeten zijn. Investeringsbudgetten die, na beschikbaarstelling door de raad, aan het eind van een begrotingsjaar ouder zijn dan 5 jaar worden niet voor verdere uitvoering in het volgend begrotingsjaar in stand gehouden. Het college kan aan de raad voor afloop van deze termijn, of zo snel mogelijk na afloop ervan, een onderbouwd voorstel doen tot verlenging.

Bij onderstaande investeringen wordt alleen een toelichting gegeven als er sprake is van een significante afwijking wat betreft het budget of de looptijd. Niet toegelicht wordt als:

  • De investering wordt afgesloten en de uitvoeringskosten binnen het gestelde budget zijn gebleven;
  • De investering nog doorloopt tot 2023 of verder.

 

Overzicht lopende investeringsprojecten 2022 (bedragen x € 1.000)

Investerings-nummer

Omschrijving

Begrote uitgaven

Begrote inkomsten

Saldo van Begroting

Werkelijke uitgaven

Werkelijke inkomsten

Saldo van realisatie t/m 31-12-2022

Som van restant budget

Afsluiten per
31-12-2022

Afron-
ding in

303013

Crematorium aankoop grond/aanleg ventweg

1.375

-1.375

   -   

            1.350

   -1.303

                  47

      -47

ja

2022

304005 t/m 08

Herbouw gemeentekantoor (2020)

            7.987

     -100

            7.887

            8.301

    -184

            8.117

    -230

ja

2022

304011

ARBO-wetgeving faciliteiten thuiswerken

                  83

                   -   

                  83

                  57

                   -1

                  56

                  26

2023

304273 t/m 88

Informatiserings- en Automatiseringsplan 2022

            3.306

     -100

            3.206

            2.009

                   -   

            2.009

            1.196

Ja

2022

304272

Storingsbus en vrachtwagen met kraan

                177

                   -   

                177

                   -   

                   -   

                   -   

                177

2023

3111005/06

Brandweerpost Karstraat 18, Bemmel

            2.124

                   -   

            2.124

            2.124

                   -   

            2.124

                    0

ja

2022

321039

Revitalisering Zilverkamp fase I cluster 1, 2, 3 en 5, Huissen

            1.050

                   -   

            1.050

                912

                   -   

                912

                138

2024

321117

Revitalisering Zilverkamp fase II, III en IV, Huissen.

            7.500

                   -   

            7.500

            3.502

     -25

            3.478

            4.022

2024

321070

Reconstructie kruispunt Valom

                650

     -325

                325

                915

       -446

                469

    -144

ja

2022

321075

Hoogwatervrij maken Looveerweg

                150

                   -   

                150

                  23

                   -   

                  23

                127

2024

321107

Verkeersveiligheid Ressenstraat

                   -   

                   -   

                   -   

                  20

                   -   

                  20

     -20

2025

321108

Kruispunt Nielant-Wagenweg, Huissen

                630

      -95

                535

                457

       -95

                361

                174

2023

321110

Dorpensingel

            2.200

                   -   

            2.200

            2.473

     -476

            1.997

                203

2025

321111

Voet-/fietspad Viswei-Irenestraat, Angeren

                  25

                   -   

                  25

                   -   

                   -   

                   -   

                  25

2023

321116

Herontwikkeling Park Holthuizen

                  80

                   -   

                  80

                  60

                   -   

                  60

                  20

2023

321118

Fietsparkeervoorzieningen Huissen

                  50

                   -   

                  50

                  44

                   -   

                  44

                    6

2023

321119

Oplaadpalen electrische fietsen

                  50

                   -   

                  50

                  42

                   -   

                  42

                    8

2023

321120

Maatregelen wegcategoriseringsplan 2019

                  55

                   -   

                  55

                  34

                   -   

                  34

                  21

2023

321121

Kruispunt Hegsestr.-Kapelstr. Gendt

                297

    -52

                245

                  58

                   -   

                  58

                187

2023

321122

Voorbereiding Aanpak Papenstraat, Bemmel

                100

                   -   

                100

                  23

                   -   

                  23

                  77

2023

321123

Voorbereiding Fietsvoorzieningen De Plak, Bemmel

                  75

                   -   

                  75

                  41

                   -   

                  41

                  34

2023

321124

Revitalisering Houtakker-I, Bemmel

                100

                   -   

                100

                  89

                   -   

                  89

                  11

2023

321125

Ontsluiting parkeerplaatsen de Heister, Bemmel

                  25

                   -   

                  25

                  20

                   -   

                  20

                    5

ja

2022

321133

RW Woerdsestraat, Gendt

                  87

                   -   

                  87

                  87

                   -   

                  87

                   -   

ja

2022

321134

Ontsluiting Karstraat - Houtakker II

                  25

                   -   

                  25

                  27

                   -   

                  27

                   -2

2023

321135

Maatregelen wegcategoriseringsplan 2020

                  50

                   -   

                  50

                    6

                   -   

                    6

                  44

2023

321136

Fietsparkeervoorzieningen

                  50

                   -   

                  50

                  34

                   -   

                  34

                  16

2023

321137

Maatregelen Verkeershandhavingsprojecten

                100

                   -   

                100

                  46

                   -   

                  46

                  54

2023

321139

Vervanging armaturen 2021

                343

                   -   

                343

                343

                   -   

                343

                   -0

ja

2022

321142

Maatregelenprogramma GMP-plus 2022

                500

                   -   

                500

                136

                   -   

                136

                364

2025

321143

GMP+ 2022 WMW Woerdsestraat Gendt

                  15

                   -   

                  15

                  15

                   -   

                  15

                   -   

ja

2022

322004

Parkeerplaatsen Molenweide, Huissen

                100

                   -   

                100

                  15

                   -   

                  15

                  85

2023

334002

Fiets-voetveer Bemmel-Ooij

                180

                   -   

                180

                   -   

                   -   

                   -   

                180

2024

342122

OBC de Heister school

          12.058

                   -   

          12.058

                  34

                   -   

                  34

          12.025

2024

342123-24

Voorbereiding OBC De Heister

                186

                   -   

                186

                181

     -16

                164

                  22

2026

342125-27

Voorbereiding IKC's

                548

                   -   

                548

                   -   

                   -   

                   -   

                548

2023

342128

Uitbreiding IKC Binnenstebuiten

                665

                   -   

                665

                  59

                   -   

                  59

                606

2023

352001

Verplaatsing Jonge Kracht / Polseweg

            4.564

    -200

            4.364

            5.406

    -830

            4.576

       -212

2023

352027

Uitbreiding kleedruimtes de Bataven

                  53

                   -   

                  53

                  61

                   -8

                  53

                    0

ja

2022

352038

Verpl. Schalkshof: gronden

                636

                   -   

                636

            1.607

    -193

            1.414

   -778

2023

352047-51

Herinrichting De Poel, Angeren

            1.534

     -266

            1.268

                614

                   -   

                614

                654

2023

352052

Voorbereidingskrediet de Blauwenburcht, Huissen

                   -   

                   -   

                   -   

                    3

                   -   

                    3

                   -3

2023

352039

Verduurzaming binnensportaccommodaties

                245

                   -   

                245

                183

                -12

                171

                  74

2023

352040

Verduurzaming buitensportaccommodaties

                  44

                   -   

                  44

                  32

                   -5

                  27

                  17

Ja

2022

352041-44

Verbouwing De Brink

                224

                   -   

                224

                319

                -45

                274

                -50

2023

I570/357012

Uitvoeringsprogramma Landschap & Biodiversiteit 2019-2023

                158

     -86

                  72

                113

     -36

                  77

                   -6

2023

357015

Vervanging speelvoorzieningen 2021

                  50

                   -   

                  50

                  48

                   -   

                  48

                    2

2023

357016

Vervanging speelvoorzieningen 2022

                  50

                   -   

                  50

                  66

                   -   

                  66

        -16

2023

357027

Grond Park Lingezegen

            1.200

                   -   

            1.200

            1.204

                   -   

            1.204

                   -4

ja

2022

357028-29

Vervanging groen en bomen 2021/2022

                238

                   -   

                238

                  41

                   -   

                  41

                197

2023

361026-28

Voorbereiding SKC de Leemhof, Gendt

                150

                   -   

                150

                192

                   -   

                192

       -42

2024

361032

Transitie Kinkellink, Bemmel

                   -   

                   -   

                   -   

                498

    -199

                299

       -299

2023

361033

Transitie Tiny Houses, Zilverzwaan Huissen

                   -   

                   -   

                   -   

                  47

     -20

                  28

      -28

2023

361031-35

Voorbereiding MFA's Haalderen en Huissen

                   -   

                   -   

                   -   

                  47

                   -   

                  47

      -47

2024

321128

RW Onderhoud wegen 't Zand

                231

                   -   

                231

                231

                   -   

                231

                   -   

ja

2022

372112

Rioleringswerkzaamheden 't Zand, Huissen

            1.695

                   -   

            1.695

            1.668

                   -   

            1.668

                  27

ja

2022

372113

Voorbereiding Rioolvervanging Korte Loostraat, Huissen

                  30

                   -   

                  30

                  61

                   -   

                  61

       -31

2024

321126

Reconstructie Nijmeegsestraat, Gendt

                745

                   -   

                745

                514

                   -   

                514

                231

2023

321127

Verkeersmaatreg. Nijmeegsestraat, Gendt

                195

                   -   

                195

                133

                   -   

                133

                  62

ja

2022

372150

Vervanging riolering Nijmeegsestraat Gendt

            2.135

                   -   

            2.135

            1.432

                   -5

            1.427

                708

ja

2022

372156

Afkoppelen part.percelen Doornenburg en Angeren

                275

                   -   

                275

                291

                   -   

                291

          -16

ja

2022

372161

Vervanging/verbetering riolering  Doelenstraat/Conventstraat, Huissen

                635

                   -   

                635

                664

                   -2

                662

          -27

ja

2022

372162

Vervanging/verbetering riolering Woerdsestr., Gendt

                468

                   -   

                468

                502

                   -   

                502

           -34

2023

372163

Vervanging vacuumputten

                  70

                   -   

                  70

                  70

                   -   

                  70

                   -0

ja

2022

372164

Toekomstige kleine waterbergingen

                100

                   -   

                100

                  84

                   -   

                  84

                  16

ja

2022

372165

Kleine afkoppelbudgetten

                100

                   -   

                100

                  96

                   -   

                  96

                    4

ja

2022

372166

Relinen riolering 2021

                410

                   -   

                410

                  25

                   -   

                  25

                385

2023

321141

RW Kamervoort

                  99

     -39

                  60

                  84

     -32

                  52

                    8

ja

2022

372167

Riolering Kamervoort

                185

                   -   

                185

                156

                   -   

                156

                  29

ja

2022

372169

Voorbereiding Riolering Gochsestraat

                  40

                   -   

                  40

                  48

                   -   

                  48

                   -8

2023

372170

Voorbereiding Riolering Oversteek Zandsedwarsstraat

                  60

                   -   

                  60

                  69

                   -   

                  69

                   -9

2023

372171

Voorbereiding Riolering Hofsteestraat

                  25

                   -   

                  25

                    0

                   -   

                    0

                  25

2024

372172

Voorbereiding Riolering Sandershof

                  25

                   -   

                  25

                    1

                   -   

                    1

                  24

2023

372173

Riolering Staatsliedenbuurt, Gendt

                300

                   -   

                300

                    1

                   -   

                    1

                299

2024

372205

Renovatie/vervangen pompen en gemalen 2017

                520

                   -   

                520

                517

                   -   

                517

                    3

ja

2022

372700/05

Waterbergingbanken (2014)

                126

     -126

                   -   

                100

     -20

                  80

     -80

2024

372710

Waterberging openbare ruimte

                  50

                   -   

                  50

                  17

                   -   

                  17

                  33

2024

372712

Zonnepanelen op gemeentelijke daken

            1.650

                   -   

            1.650

            1.409

                   -0

            1.408

                242

ja

2022

373007

Ondergrondse afvalcontainers 2021

                138

                   -   

                138

                138

                   -   

                138

                   -1

ja

2022

373008

Verv. Ondergrondse afvalcontainers 2021

                  37

                   -   

                  37

                  37

                   -   

                  37

                   -0

ja

2022

373009

Plaatsen 50 zuilen voor GFT-afval

                126

                   -   

                126

                   -   

                   -   

                   -   

                126

2023

373010

Versneld vervangen 23 datasystemen

                  31

                   -   

                  31

                  30

                   -   

                  30

                    1

ja

2022

373011

Verv. 11 ondergrondse glascontainers

                  51

                   -   

                  51

                  59

                   -   

                  59

                   -9

ja

2022

383027

Aanleg standplaatsen woonwagens

                290

                   -   

                290

                  13

                   -   

                  13

                277

2024

62.983

-2.765

60.218

42.467

-3.954

38.514

21.704

Toelichting doel en voortgang investeringsprojecten
 
303013 - Crematorium aankoop grond/aanleg ventweg
Doel: Realisatie van een crematorium in Lingewaard door het beschikbaar stellen van grond en de aanleg van de daarvoor benodigde infrastructuur.
Afronding: Het project is afgerond en met een geringe overschrijding van het gestelde budget uitgevoerd.

304005 t/m 08 Herbouw gemeentekantoor (2020)
De werkelijke uitgaven ad € 8.301.000 (afgerond) volgens de administratie wekken de suggestie dat na afronding van het project op het budget een bedrag van € 230.000 tekort komt. In de financiële administratie is echter een aantal elementen uit informatienota’s niet opgenomen in het krediet:

  • Door een besparing op het jaarlijks budget (€ 10.000) van de raad over een periode van 15 jaar te kapitaliseren is een eenmalig budget van € 130.000. Dit is bestemd voor investeringen in de vergaderzaal voor de gemeenteraad, zoals het specifieke meubilair voor de raad-opstelling en de facilitaire ondersteunende voorziening in de vorm van audiovisuele apparatuur en media voorzieningen;
  • De door de provincie Gelderland verstrekte subsidie ad € 100.000 is enerzijds bestemd voor fysieke beveiligingsmaatregelen in het gemeentekantoor (toegangscontrole systeem) als ook in de omgeving van het kantoor (blokkades) en anderzijds voor verduurzamingsmaatregelen (met name LED-verlichting) in het gemeentekantoor. De subsidie van de provincie ad € 100.000 is in het budget wel opgenomen als inkomst, maar niet gebruikt voor het verhogen van het krediet.

304254 t/m 69 Informatiserings- en Automatiseringsplan 2022
In 2022 zijn twee van de drie fasen van het project ICT-infrastructuur opgeleverd. De (deel)betaling voor fase 3 wordt verwacht in mei 2023. Het project heeft vertraging opgelopen die voornamelijk wordt veroorzaakt door de logistieke problemen op de wereldmarkt. Verschillende projecten zijn/worden pas opgeleverd in 2023 zoals nieuw telefonieplatform, het werkplekportaal, GGI-netwerk, anonimiseringssoftware en verbetering applicaties sociaal domein. Deze zullen worden verwerkt in de plannen 2023.

321039   Revitalisering Zilverkamp fase I cluster 1 , 2, 3 & 5, Huissen
321117   Revitalisering Zilverkamp fase II, III en IV, Huissen
Beide projecten kennen een langere looptijd door het duurzaamheidsaspect en de Corona-maatregelen.

321075   Hoogwatervrij maken Looveerweg
Doel: Voorbereiden concreet plan met benodigde vergunningen i.v.m. werk in winterbed rivier.
Voortgang: Aanvankelijk is gezocht naar uitwerking van een plan dat in aanmerking komt voor cofinanciering door Rijkswaterstaat. Omdat dit niet haalbaar is wordt onderzocht of een eenvoudiger plan kan worden uitgewerkt, al dan niet met kleinere cofinanciering door provincie. Dat heeft gevolgen voor de totale investering maar niet voor het voorbereidingskrediet.

321110   Dorpensingel
Doel: Uitvoering geven aan de gemaakte afspraken in de Samenwerkings- en Realisatieovereenkomst (SOK) vastgelegde afspraken met de gemeente Nijmegen. In de SOK zijn de 4 deelprojecten van het project Dorpensingel verder afgekaderd. De deelprojecten betreffen:

1. Aanleg Dorpensingel Oost (Ovatonde – Zandsestraat)
2. Verkeersveilig maken Vossenhol
3. Verkeersveilige oversteek Snelfietsroute op de Ressensetraat
4. Doorvoeren snelheidsremmende maatregelen Vossenpelsestraat
Voortgang: Er zijn financiële afspraken gemaakt in de SOK over de investeringen vanuit de Gemeente Lingewaard, de gemeente Nijmegen en de Provincie Gelderland. De overschrijdingen kunnen nu nog binnen het projectbudget opgevangen worden. Echter is het denkbaar dat kostenverhoging van materialen, indexeringen en de langere voorbereidingstijd tot verdere stijging kan leiden.

321137   Maatregelen Verkeershandhavingsprojecten
Doel: Deze investering is bedoeld voor het uitvoeren van verkeersmaatregelen in het kader van verkeershandhavingsprojecten op de Kamervoort (Angeren) en de Hoeve (Huissen).
Voortgang: De verkeersmaatregelen op de Kamervoort zijn uitgevoerd in 2021 en afgerekend in 2022.
De voorgestelde verkeersmaatregelen op de Hoeve zijn nog niet uitgevoerd, vanwege het ontbreken van draagvlak bij de wijkorganisatie. Mogelijk dat er in 2023 alsnog verkeersmaatregelen worden genomen.

321142   Maatregelenprogramma GMP-plus 2022
Dit budget is bedoeld voor de planvoorbereiding (2022 t/m 2025) van de infrastructurele projecten uit de top 10 van het Maatregelenprogramma GMP-plus.

334002   Fiets-voetveer Bemmel-Ooij
We zijn er niet in geslaagd om een exploitant te vinden voor een fiets-voetveer tussen Bemmel en Ooij. Voor beide gemeenten blijft de intentie om tot een recreatieve veerverbinding te komen. De raad is hierover begin 2023 geïnformeerd.

342123-24 Voorbereiding OBC De Heister
Doel: Nieuwbouw van drie gymzalen behorend bij het schoolgebouw OBC De Heister te Bemmel.
Realisatie van vier lokalen voor het nog te ontwikkelen 10-14 college in gemeente Lingewaard.
Voortgang: Gezien de voortgang van dit project is het voorbereidingskrediet niet voldoende. Dit maakt onderdeel uit van het totale krediet dat met het IHP beschikbaar is gesteld door de gemeenteraad.

342125-27 Voorbereiding IKC's
Doel: Renovatie of nieuwbouw van:

  • IKC Het Sterrenbos te Huissen;
  • IKC De Doornick te Doornenburg;
  • IKC De Vonkenmorgen te Gendt.

Voortgang:Het betreft een voorbereidingskrediet. Dat wordt in 2023 verbruikt waarna het eigenlijke hoofdkrediet beschikbaar wordt gesteld. Is in het IHP al door de gemeenteraad beschikbaar gesteld. Als er meer financiële middelen nodig zijn zullen die in de TURAP bij de gemeenteraad worden aangevraagd.

352001 - Verplaatsing Jonge Kracht / Polseweg
Doel: Het uitvoeren van de visie Polseweg zoals door de raad in 2017 is vastgesteld. Het project behelst de verplaatsing van het sportcomplex Schalkshof (inclusief bijbehorende infrastructuur) woningbouw en natuurontwikkeling.
Voortgang: Het onderdeel ‘Verplaatsing sportcomplex Schalkshof’ wordt in 2023 afgerond. Het complex is in het voorjaar 2022 in gebruik genomen.
De onderdelen ‘woningbouw’ en ‘natuurontwikkeling’ volgen daarna.
Het eindsaldo van het investeringsproject ‘Verplaatsing Jonge Kracht’ wordt vooral veroorzaakt door de aanleg van het parkeerterrein en de bijbehorende toegangsweg in de laatste fase van het project.
Met name als gevolg van het intensieve participatietraject met vooral de voetbalvereniging en omwonenden, is het ontwerp ervan diverse malen aangepast.
Dit zorgt voor een langere doorlooptijd van het project en veroorzaakt hogere omslagkosten.
Daarnaast vond de aanbesteding van het parkeerterrein en de toegangsweg plaats in een ongunstige economische tijd, waardoor de aanbesteding duurder uitviel dan vooraf verwacht mocht worden.
Dit ondanks het feit dat voor een sober ontwerp is gekozen en uit een meervoudig onderhandse aanbesteding de goedkoopste kandidaat is gekozen

352038 Visie Polseweg – aan-/verkoop gronden
Doel: Aankoop gronden t.b.v. sportcomplex, groene buffer, parkeerterrein en toegangsweg.
Voortgang: In 2017 is een strategische aankoop gedaan van gronden gelegen aan de Polseweg. Deze gronden waren destijds bestemd tot bedrijf. Met deze gronden kon bovendien de visie Polseweg worden uitgevoerd  en was de aanleg van een ruimere  groene buffer mogelijk.
Deze gronden hebben nu een maatschappelijke functie (sport) en worden langdurig geëxploiteerd. Het BBV schrijft voor dat we de aangekochte gronden dan moeten blijven waarderen tegen de aankoopprijs.
Afwaardering naar waarde sport is niet toegestaan. De investering neemt hierdoor toe met € 778.000.
Hier staat tegenover dat de netto-opbrengst van de grondverkopen hoger blijft, omdat geen verrekening van afwaardering plaatsvindt. Per saldo is er geen financieel voor- of nadeel.

352047-51 Herinrichting De Poel, Angeren
Doel: Het sportcomplex De Poel in Angeren wordt opnieuw ingericht. Zo worden 3½ natuurgrasvelden vervangen door twee kunstgrasvelden. Daarnaast vinden nog andere aanpassingen plaats aan het complex, zoals het bouwen van een nieuwe tribune en een herinrichting van het terrein rond de velden.

I570/357012 Uitvoeringsprogramma Landschap & Biodiversiteit 2019-2023
De investering loopt nog. Er worden nog uitgaven gedaan om het project goed af te ronden.

361032-33 Transitie Kinkellink, Bemmel en Tiny Houses, Huissen
Voor de huisvesting van Oekraïense ontheemden worden kosten gemaakt welke door het ministerie van Justitie & Veiligheid vergoedt worden. Vergoedingen bij transitie gebeuren op basis van afschrijving.
De kapitaallasten van deze investeringen worden gedekt uit de normkostenvergoeding (op basis van bedrag per nacht per gerealiseerde opvangplek).

361026-28 Voorbereiding/uitvoering SKC de Leemhof, Gendt
Doel: Uitbreiding en renovatie van SKC de Leemhof om voldoende ruimte te creëren voor nieuwe gebruikers én het pand te energieneutraal verduurzamen en toegankelijk te maken volgens het VN-verdrag Handicap.
Voortgang: Het Technisch Ontwerp moet nog worden opgesteld.

321128-372112 Reconstructie en rioleringswerkzaamheden 't Zand, Huissen
Doel: Vervangen riolering. Daarnaast de aanleg van een regenwaterstelsel om de kans op wateroverlast te verminderen en voor een duurzaam gescheiden afvoer. Dit project wordt integraal opgepakt gezamenlijk met Verkeer en Wegen en mogelijk andere domeinen.
Afronding: Het project is afgerond en met een geringe overschrijding van het gestelde budget uitgevoerd.

372113   Voorbereiding Rioolvervanging Korte Loostraat, Huissen
Doel: Vervangen riolering. Daarnaast de aanleg van een regenwaterstelsel om de kans op wateroverlast te verminderen en voor een duurzaam gescheiden afvoer. Dit project wordt integraal opgepakt gezamenlijk met Verkeer en Wegen en mogelijk andere domeinen. Hier betreft het enkel verantwoording voor het investeringsbudget onderdeel GRP (riolering/water).
Voortgang: Er zijn vooral extra kosten gemaakt in de voorbereiding omdat het bouwplan Korte Loostraat 6-12 voorrang heeft gekregen. Hierdoor waren extra noodmaatregelen noodzakelijk in het riool en ook heeft dit extra werk opgeleverd. Overigens gaat het hier om overschrijding van het voorbereidingskrediet. Na de voorbereiding kan een totaal raming worden gemaakt van het project en wordt het zogenaamde uitvoeringskrediet gevraagd (totaal benodigde projectkrediet minus reeds gevoteerde voorbereidingskrediet).

321126-27, 372150 Reconstructie en vervanging riolering Nijmeegsestraat, Gendt
Doel:

  • Verbeteren wegconstructie (incl. fundering) Nijmeegsestraat. Door de weg te voorzien van een goede fundering wordt de overlast door geluid en trillingen voor de omwonenden minder. Dit wordt als integraal project uitgevoerd waarbij ook de riolering en weginrichting aangepast worden;
  • Betere afstemming van de weginrichting op de functie en het gebruik van de weg. Een groot deel van de weg wordt 30 km/uur-gebied. Hierdoor verhogen we de veiligheid. Het gedeelte waar 50 km/uur gereden mag worden maken we veiliger met rode fietsstroken. Dit wordt als integraal project uitgevoerd waarbij ook de riolering aangepast wordt en een betere wegfundering aangelegd wordt;
  • Vervangen riolering. Daarnaast de aanleg van een regenwaterstelsel om de kans op wateroverlast te verminderen en voor een duurzaam gescheiden afvoer.

Afronding 321127 en 372150: De lagere kosten waren vooral het gevolg van lagere voorbereidingskosten, aanbestedingsvoordeel, bijdrage kosten explosieven en kosten voor kabels en leidingen welk betaald zijn door de nutsbedrijven.
Afronding 321126 in 2023: De werkzaamheden aan de Nijmeegsestraat zijn afgerond. Een deel van de omwonenden klaagt over een toename van trillingen. Op basis van onderzoek zal bepaald worden of er extra maatregelen nodig zijn. De kosten van onderzoek en eventuele maatregelen drukken op dit investeringsbudget.

372156   Afkoppelen particuliere percelen Doornenburg en Angeren
Doel: Het zoveel mogelijk afkoppelen van schoon regenwater van de riolering zodat het gemeentelijk riool wordt ontlast. Het gaat hier dan om het afkoppelen van schoon regenwater van particuliere percelen (bestrating en daken). Dit regenwater wordt na het afkoppelen afgevoerd naar een sloot of waterpartij, of infiltreert ter plaatse in de bodem.
Afronding: Er was grote belangstelling voor dit afkoppelproject. Dit is zeer positief, aangezien dit een kostenefficiënte/doelmatige verbetermaatregel is om het rioolstelsel weer in orde te krijgen en te laten voldoen aan de gestelde normen. Dit heeft uiteindelijk bij de afronding van dit project een geringe overschrijding tot gevolg.

372161   Vervanging/verbetering riolering  Doelenstraat/Conventstraat, Huissen
Doel: Vervangen riolering. Daarnaast de aanleg van een regenwaterstelsel om de kans op wateroverlast te verminderen en voor een duurzaam gescheiden afvoer.
Afronding: De hogere kosten zijn vooral het gevolg van extra inspanning bij de explosievendetectie. asbest op twee locaties en projectleiding als gevolg van meer benodigde afstemming met andere partijen.

372167   Riolering Kamervoort
Doel: De straat Kamervoort in de bebouwde kom van Angeren ligt binnen een 30-kmzone. De weginrichting is echter dusdanig dat er vaak (veel) te hard gereden wordt. Samen met de werkgroep Kamervoort is een ontwerp gemaakt voor de weginrichting. Er komen 2 plateaus, 2 verkeersdrempels en het asfalt wordt vervangen door betonstraatstenen. Door de uitvoering van de verkeersmaatregelen te combineren met rioolvervanging en onderhoud aan de weg maken we werk met werk.
Afronding: De uitvoeringskosten zijn lager dan geraamd. Dit komt door een gunstige inschrijving door de aannemer.

372205   Renovatie/vervangen pompen en gemalen 2017
Doel: Het renoveren of vervangen van pompen en gemalen na het einde van de levensduur. Het betreft een uitvoeringskrediet. Diverse pompen en gemalen worden vervangen en gerenoveerd over meerdere jaren. De eigen buitendienst is hier nauw bij betrokken.
Afronding: Het project is afgerond en binnen het gestelde budget uitgevoerd.

372712   Zonnepanelen op gemeentelijke daken
Deze investering wordt afgesloten per 31-12-2022 zodat de afschrijving met ingang 2023 plaats kan vinden.
Van het restantbedrag (€ 241.000) worden twee gebouwen voorzien van zonnepanelen.

Deze pagina is gebouwd op 07/05/2023 11:58:44 met de export van 07/05/2023 11:11:13